Розширені налаштування побудови моделей

Розширені налаштування побудови моделей

У блоці «Створення моделі» крім загальних налаштувань для створення моделі скорингу доступні також і розширені налаштування. Щоб перейти до них, перейдіть до розділу «Розширені налаштування створення моделі».

Налаштування призначені для коригування алгоритму відбору важливих атрибутів для створення моделі, а також обчислення скорингового балу для кожного значення атрибута.

Illustration

У цьому розділі можна змінити наступні налаштування:

1. Позначений як хороший результат – як саме у файлі, який завантажуватиметься для створення скорингової моделі та тестування, будуть відзначені «Хороші» результати в першій колонці файлу.

2. Позначений як поганий результат – як саме у файлі, який завантажуватиметься для створення скорингової моделі та тестування, будуть відзначені «Погані» результати в першій колонці файлу.

3. Factor – коефіцієнт формування скорингового бала. Чим менше значення, тим менше буде підсумковий скоринговий бал, але і розбіжність буде меншою між хорошим і поганим. Не може бути менше, ніж 1.

4. Offset – коефіцієнт формування скорингового бала. Чим менше значення, тим меншим буде підсумковий скоринговий бал. Не може бути менше, ніж 0.

5. Загальна мінімально необхідна «Інформаційна цінність» для атрибуту – показник, який впливає на відбір атрибутів без з'єднання. Перевіряється загальна інформаційна цінність і, якщо вона менша, ніж зазначена тут, атрибут не береться до уваги для побудови моделі.

6. Середня мінімально необхідна «Інформаційна цінність» для атрибуту – показник, який впливає на відбір атрибутів без з'єднання. Перевіряється середній показник інформаційної цінності серед усіх значень атрибуту і якщо середнє значення інформаційної цінності буде в атрибуті менше, ніж зазначено тут, атрибут не береться до уваги для побудови моделі.

7. Максимальна кількість варіантів значення для Об'єднаного атрибуту – після об'єднання атрибутів між собою для перехресного аналізу ми перевіримо кількість варіантів значень, що вийшло в об'єднаному атрибуті, якщо їх буде більше, ніж зазначено тут, атрибут для побудови моделі братися не буде. Не рекомендуємо ставити тут значення більше 20 або 30, це зазвичай максимальне значення, щоб атрибут не спотворював модель.

8. Загальна мінімально необхідна «Інформаційна цінність» для Об'єднаного атрибуту – показник, який впливає на відбір об'єднаних атрибутів. Перевіряється загальна інформаційна цінність і, якщо вона менша, ніж зазначена тут, атрибут не береться до уваги для побудови моделі.

9. Середня мінімально необхідна «Інформаційна цінність» для Об'єднаного атрибуту – показник, який впливає на відбір об'єднаних атрибутів. Перевіряється середній показник інформаційної цінності серед усіх значень атрибуту і якщо середнє значення інформаційної цінності буде в атрибуті менше, ніж зазначено тут, атрибут не береться до уваги для побудови моделі.