Блог

Тут ви можете знайти багато цікавих і корисних статей про прогнозну аналітику, побудову скорингових моделей тощо.

Статті

Banking Today: Risk Management with AI

Банківська справа сьогодні: управління ризиками за допомогою ШІ

How to build a credit scoring model with big data and machine learning

Як побудувати модель кредитного скорингу за допомогою великих даних та машинного навчання

Predictive Lead Scoring or How to Make Accurate Sales & Marketing Decisions

Прогнозний маркетинговий скоринг або Як приймати точні рішення у продажах та маркетингу

Predictive Analytics in Insurance: New Trend or the Industry’s Future?

Прогнозна аналітика у страхуванні: новий тренд чи майбутнє галузі?